Nederlands (Dutch)

If you are a DAE Student looking for an internship: visit the DAE intranet

Introduction

Design Academy Eindhoven (DAE) has an internal digital internship database, which students use to find an internship.
This database can only be accessed via the intranet of DAE.
This website is for companies only who want to offer an internship.
Thank you for this!
All internships for DAE students must be offered through this system.
This also applies to internships that a student has found through other means.

General way of working

 1. Create new account

  - Before offering an internship, the internship company first has to create an account.
  - Fill in the missing information under the tab ‘Create New Account’.
  - By email, you will receive a username and password for logging in.
  - You log in and now you proceed to add an internship.
 2. Add internship

  - Under the tab ‘My Internships’ you can add and change internships.
  - The added internships will be visible on the digital internship database on the intranet of DAE, which will be visited by the students.
 3. Internship and student

  - The student selects an internship and applies for permission from his/her department.
  - After obtaining permission, DAE assigns the internship to the student.
  - The student contacts the internship company for an appointment.

Rules

Privacy

All details that you enter in your account can be viewed by students. We request that you keep these details up-to-date as best as you can (can be altered after logging in). We recommend you use a separate e-mail address for this procedure.

Designer FTE

This stands for the number of fulltime designers (at least 1) working at the company.

Clients

Enter here for which or for what kind of clients your company works.

Email address

This is also your username, so if you alter the email address, the username changes as well.

Banner

Once you have logged in, you can add a banner for your company.

Logging in

To log in, your browser needs to (temporarily) accept and support cookies. After a certain period of inactivity, you'll be logged out automatically, unless you check "Remember Me"

Password

The password cannot, at present, be changed by the user.

Username

Your username is the e-mail address that you entered when creating your account.

Forgot your password?

Enter your registered e-mail address here and you'll receive an e-mail stating your username and password.

Other problems

If you encounter any problems using this site that are not addressed here, use the "help" link on the right and fill out the form.

Inleiding

Design Academy Eindhoven (DAE) heeft een interne digitale stagebank, waar studenten een stageplek kunnen vinden.
Deze stagebank is door studenten alleen te bezoeken via het intranet van DAE.
Deze website is voor bedrijven die een stage willen aanbieden.
Hartelijk dank hiervoor!

Alle stages voor DAE-studenten moeten verplicht via dit systeem worden aangemeld.
Dit geldt ook voor stages die een student op via een andere weg heeft gevonden.

Algemene Werkwijze

 1. Account aanmaken

  - Om een stage aan te maken, moet het stagebedrijf eerst een account aan maken.
  - Vul alle ontbrekende informatie in onder de tab ‘Create New Account’.
  - U ontvangt een gebruiksnaam en wachtwoord om in te loggen per email.
  - U logt in en gaat door met het toevoegen van een stage.
 2. Stage toevoegen

  - Onder de tab ‘My Internships’ kunt u stages toevoegen en/of wijzigen. -
  De stages die u invoert verschijnen op de digitale stagebank op het intranet van DAE, die door studenten wordt geraadpleegt.
 3. Stage en student

  - De student zoekt een stage uit via de interne stagebank en vraagt om toestemming bij zijn ontwerpafdeling voor de gekozen stage(s).
  - Na toestemming kent DAE de stage aan de student toe.
  - De student neemt contact op met de genoemde contactpersoon van het stagebedrijf.

Spelregels

Privacy

Alle gegevens die u bij uw account invult, zijn zichtbaar voor studenten. Wij verzoeken u deze gegevens zo goed mogelijk actueel te houden (te wijzigen als u inlogt). Wij raden u aan om een apart mailadres te gebruiken voor deze procedure.

Designer FTE

Dit staat voor het aantal fulltime ontwerpers die binnen het bedrijf werkzaam zijn. Dit moet er minimaal 1 zijn.

Clients

Vul hier in voor welke of voor wat voor soort klanten uw bedrijf werkt.

Emailadres

Dit is tevens uw username, als u het emailadres wijzigt verandert de username dus ook.

Banner

Als u hebt ingelogd, kunt u een banner voor uw bedrijf toevoegen.

Inloggen

Om in te kunnen loggen moet uw browser (tijdelijke) cookies ondersteunen en accepteren. U zult na een bepaalde periode van inactiviteit automatisch worden uitgelogd, tenzij u "Remember Me" aanvinkt.

Password

Het wachtwoord is op dit moment niet te wijzigen door de gebruiker.

Username

Uw username is het emailadres dat u bij uw account hebt ingevuld.

Wachtwoord vergeten

Vul uw geregistreerde emailades in en u ontvangt een email met username en password.

Andere problemen

Heeft u problemen met het gebruik van deze site die niet hier niet beantwoord worden, klik dan op de "Help" tab rechtsboven en vul het contact formulier in.